VEFALI ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİ MAKİNE-EKİPMAN ALIM İLANI

Yıllık Uygulama Planında belirlenen faaliyet kapsamında ‘Vefalı Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ tarafından kullanılmak üzere Yönetim Kurulunun aldığı Karar ile Derneğimiz tarafından aşağıda teknik özellikleri bulunan mal alımı yapılacaktır.                                                    

16/02/2023

Erdal KÜÇÜK

VEFALI YURT KEPSUT YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

Dernek Başkanı

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.

Bu davet konusu MAL ALIMI alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.

Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.

Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.

Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.

Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.

Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.

Teklif, 24/02/2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.

(Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.

Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.

-Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

-Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

-Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),

-Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,

-Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”

-Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,

-Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,

-Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi” nin fotokopisi

-Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi

 -Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.

Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.

Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.

Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.

Teklif 24/02/2023 günü saat 17.00 ‘e kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  No  Mal, hizmet veya inşaat işinin adı  Teknik özellikler /İşin tanımı  Birim  Miktar
     
     
     

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Klavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapacağı klavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları tedarikçi firma tarafından verilecektir.

Alınan ürünleri için yüklenici firma tarafından 4’er saat kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.

Alınan tüm mal alımları için tedarikçi firma tarafından 2’şer gün kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.

Yüklenici/tedarikçi firma 2 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde tedarikçi firma tarafından temin edilecektir.

  No  Mal, hizmet veya inşaat işinin adı  Teknik özellikler/İşin Tanımı  Birim  Miktar
  1OVERLOK MAKİNESİ  ·Standart tabla/gömme tabla seçeneği  · Yüksek devirli overlok serisi · Otomatik ayak kaldırma ünitesi (opsiyonel) · Servo step motor (opsiyonel) · Maksimum dikiş uzunluğu: 5 mm Servo motor 550 w · Maksimum dikiş hızı: 5000sti/dak Yağ koruma sistemi  · Kontrol panelini doğrudan motor ·Direct-Drive motor özelliğinde olması · 4 İplik · Elektrik tüketiminde %70’e varan azalma · Dikiş atlamalarını önleyen ve iğne aşınmalarını azaltan hareketli iğne muhafazası          Adet          1
2SANAYİ TİPİ DÜZ DİKİŞ MAKİNESİ· Direct drive,  · Kısa iplik kesmeli · Dijital adım ayarlı, · Elektronik düz dikiş makinası · Servo motor 550 w  · Maksimum dikiş hızı: 5000sti/dak · Yağ koruma sistemli ve mikro yağlamalı · Titreşimsiz sessiz motorlu ·Kapalı kartel sistemine sahip olma      Adet      2
3BİLGİSAYARLI NAKIŞ MAKİNESİ·7 mm genişliğinde zig zag yapabilme
·150 değişik dikiş ve dekoratif desen
·farklı modelde ilik açabilme
·2 font yazı karakteri
·29 iğne pozisyonu
·1 adet hafıza
·LCD ekran
·Start-Stop ile pedalsız çalışabilme
·IDT sistem ile dikiş sırasında kumaşın kaymasını önleme – hatasız dikiş dikme
Otomatik iplik takma ·Art arda farklı desen seçebilme – Desen kombinasyonları – Desen yazı kombinasyonu ·Nakış teşkilatına sahip olma ·Usb ya da veri kablosu ile desen aktarabilme özelliğine sahip olma
    Adet    1
4  KENDİNDEN
KAZANLI ÜTÜ
·Aliminyum tabana sahip olması ·3.5 Litre su kapasitesi ·Sürekli buhar yapma kapasitesinde olması ·Kireç önleme özelliğini olması ·800W ütü rezistans gücü ·Basınç göstergesine sahip olması ·En az 4 çeşit güvenlik emniyetine sahip olması ·2.5bar buhar basıncına sahip olması  Adet  1
  5SANAYİ TİPİ REÇME MAKİNASI·2 veya 3 iğne kullanılabilen ·Hız ayarlı sessiz elektronik motorlu endüstriyel kullanıma uygun ·Dişli diferansiyel sistemli ·Karyoka özelliği olan reçme makinası  Adet  1
  6  ÜTÜ MASASI·Ergonomik özelliği ile oturarak dahi ütü yapabilme imkânı.
 ·Çocuk emniyet kilidi.
· Çift profilli denge çubuğu ile maksimum denge imkânı ve kolay yükseklik ayarlama tertibatı (max 108 cm )
· Katlandığında 8 cm yükseklikte dar boşluklara yerleştirebilme kolaylığı
· Özel fırın boya özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.
· 42×120 ebatında geniş kullanışlı ütüleme yüzeyi.
· Tek ütü veya Buhar jeneratörü ütü konulabilen, sürgülü ve kapanabilir, estetik ve fonksiyonel arka ütü yerleştirme platformu.
· 3.5 mm keçe ve 5 mm sünger destekli, yüksek kalitede ütüleme imkânı sağlayan ısıya dayanıklı, özel logolu dokuma kumaş  
  Adet  1

Not:

1 – Verilen Teklifler KDV/ÖTV Hariç olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

 3 – Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 30 gün içerisinde idareye idareye temin ve teslim edecektir. 

4 – Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

5 – Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, mali kimlik formu, imza sirküsüleri, ortaklık yapısı vb. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 30 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.