Şunu ara:

Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisi İçin Kamu-Sivil Toplum İşbirliği Projesi

Odak Grup Faaliyetlerimiz ve Projemiz

Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü’nün yönlendirmesi ile LEADER yaklaşımı ‘Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması’ tedbiri kapsamında Yerel Eylem Grubu çalışmalarımız başlamıştır. Bu doğrultuda Kepsut Belediyesi ile Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneğimiz tarafından ilçemizin tarihi, turistik, rekreasyon, eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarında eksiklikler tespit edilip yapılabilecek faaliyetlere yönelik bir stratejik plan hazırlanmıştır. Toplumsal gelişim ve halkla kamu kurumlarını iş birliği yapacak düzeye taşımak üzere; engelli vatandaşlar, kadınlar, çocuklar, esnaflar, kanaat önderleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten politika yapıcıların odak grup toplantılarıyla fikirlerinin alındığı ve bu fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiş ve bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Her bir toplantıya şehir plancısı, strateji uzmanı, sosyolog, eğitimci ve sivil toplum kuruluşu yetkilisinin de katılımı sağlanarak raporlar oluşturulmuştur. 

Bu raporlar doğrultusunda da KEPSUT YEREL KALKINMA STRATEJİSİ KİTABI hazırlanmıştır.

KEPSUT YEREL KALKINMA STRATEJİSİ İÇİN KAMU SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ PROJESİ KİTABI