Şunu ara:
IPARD Programı nedir?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.<br />IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

LEADER Yaklaşımı Nedir?

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı IPARD Programında yer alan tedbirlerden birisidir. Tedbir henüz Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmediği için tam olarak uygulanamamakta fakat akreditasyon ve uygulamaya yönelik kapasite oluşturma çalışmaları IPARD uygulama illerinde kademeli olarak yürütülmektedir.

BAŞLICA AMACIMIZ

İlçemiz Kepsut’ ta özellikle kadınların ve gençlerin, yerel ürünler üzerine çalışmalar ağırlıklı olmak üzere üretime katılmalarını sağlarken, stratejik hedeflerimizin sürdürülmesine zemin hazırlayacak kapasite geliştirme ve ağ oluşturma çalışmalarını LEADER yaklaşımına uygun şekilde gerçekleştirmektir.

Yerel ve Ulusaldaki kaynakların kırsaldaki çiftçimize ve gençlerimize aktarılması amacıyla kurulmuş olan yerel eylem grubu derneğimize her türlü görüş ve önerileriniz için ulaşabilirsiniz.

KEPSUT İÇİN DÜŞÜN KONUŞ

Nüfus Artışı

İlçemizdeki nüfus göç durumunu tersine çevirecek projeler ve faaliyetler yürütüyoruz.

İstihdam Alanları

İş ve istihdam alanlarındaki öncü projelerde yer alarak ilçemizdeki istihdam oranlarını ve kırsaldaki üretim faaliyetlerini destekliyoruz.

Dinamik Nüfus

İlçemizdeki genç ve dinamik nüfüsun artışı ve genç nüfusun pasif durumdan aktif duruma geçirilebilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürütmek ve gençleri sosyal faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlıyoruz.

Özel Sektör-Kamu İş Birliği

İlçemiz Kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yürüterek ilçemizin refah seviyesini ve yaşam standartlarını yükseltecek projelerde paydaş oluyoruz.

Gelenekten Geleceğe

Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gelenekten geleceğe aktarabilmek amacıyla kayıt altına alarak revize ediyor ve gelecek nesillere ulaşmasına önderlik ediyoruz.

Halkla İlişkiler

Kamu-Sivil Toplum İş Birliği Projemiz kapsamında bütün vatandaşlarımızla 7/24 iletişim halinde olup sorunlara ortak çözümler bulmak, toplumun tüm kesimlerini çözüm yolunda paydaş olmasını sağlıyoruz.

10

Uzman Danışmanlar

3100

Geliştirme Saatleri

926

Ulaştığımız Vatandaşlarımız

3

Teslim Edilen Projelerimiz