Şunu ara:

İlçemiz  Kepsut’ ta özellikle kadınların ve gençlerin, yerel ürünler üzerine çalışmalar ağırlıklı olmak üzere üretime katılmalarını sağlarken, stratejik hedeflerimizin sürdürülmesine zemin hazırlayacak kapasite geliştirme ve ağ oluşturma çalışmalarını LEADER yaklaşımına uygun şekilde gerçekleştirmektir.

VEFALI YURT KEPSUT Yerel Eylem Grubu Derneği kısa adıyla VEK YEG, Kepsut ilçesi idari sınırları için LEADER Yaklaşımının getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde yereldeki sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmayı öne çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
AB Kırsal kalkınma politikalarının ana bileşenlerinden biri olan LEADER Yaklaşımı, Yerel Kalkınma Stratejilerinin hazırlanmasını destekleyerek kırsal alanlardaki yerel yönetişimin geliştirilmesini ve yerelde faaliyet gösteren aktörlerin kapasitelerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen yöntemi ifade etmektedir.
Kendi iç dinamikleri bakımından sosyal, kültürel ve ekonomik olarak özel ve homojen bir ilçe olan Kepsut ilçesinin yerel ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin dikkate alınarak yerel paydaşlar tarafından hazırlanan bu yerel kalkınma stratejisi bütüncül, tutarlı, sektörler ve aktörler arasında ağlar ve ortaklıklar kurma fikirlerine dayandırılarak LEADER Yaklaşımının temel prensipleri ışığında oluşturulmuştur.
Bu Yerel Kalkınma Stratejisinin geliştirilmesi sonucunda yerel yönetimler ve yerel aktörler arasında doğrudan bir ilişkinin geliştirilmesi ve yereldeki paydaşların kalkınma süreçlerine doğrudan katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Yereldeki aktörlerin kendi bölgelerindeki kalkınma süreçlerine katılımları, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teminat altına almaktadır. Yerel kalkınma için son derece önemli olan Tecrübelerin paylaşılması ve toplumsal bir sinerjinin ortaya çıkarılması ancak yerelde kurulan ve doğru yönetişim süreçlerine sahip ağlar oluşturularak mümkün olabilir.
VEFALI YURT KEPSUT Yerel Eylem Grubu Derneği kısa adıyla VEK YEG, Kepsut ilçesi idari sınırları için hazırladığı bu Yerel Kalkınma Stratejisi çalışmaları kapsamında sahada yapılan alt grup toplantıları, odak grup toplantıları, birebir görüşmeler ve mülakatlar yapıyor ve bu mülakatlar sonucu bölgesel gelişim ve üretim stratejilerinin oluşumunda önemli rol oynamaktadır.